in , , ,

Người lao động có thể tố cáo doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm

Người lao động có thể tố cáo doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm

Công nhân Cty TNHH Nam Phương bị “treo” quyền lợi vì công ty nợ BHXH gần 30 tỉ đồng. Ảnh: L.TUYẾT

What do you think?

Tra Cuu Thue 2

Cách tra cứu thuế thu nhập cá nhân đã nộp mới nhất 2020

Can Lam Gi De Cong Ty Bat Buoc Phai Dong Bao Hiem Cho Nguoi Lao Dong 1

Những điều cần biết để công ty bắt buộc phải đóng bảo hiểm cho người lao động?