Trẻ bị ho phải xử lý ra sao giữa tâm đại dịch Corona (nCov)

♦ MUỐN CON KHOẺ MẠNH TRƯỚC ĐẠI DỊCH CORONA, TUYỆT ĐỐI KHÔNG VỘI DÙNG KHÁNG SINH KHI THẤY TRẺ HO ĐỜM, KHÒ KHÈ… Trước tâm bão đại dịch corona bùng phát như hiện nay, nếu…

7 Likes 1 Comment